4. třída

Třídní učitel: Mgr. Eliška Janišová

E-mail: eliska.janisova@zsbartosovice.cz

Počet žáků: 14, z toho 5 dívek a 9 chlapců

4. třída

Comments are closed