5. třída

Třídní učitel: Mgr. Martina Goldová

E-mail: martina.goldova@zsbartosovice.cz

Počet žáků: 17, z toho 10 dívek a 7 chlapců

5. třída

Comments are closed