6. třída

Třídní učitel: Mgr. Milena Hromádková

E-mail: milena.hromadkova@zsbartosovice.cz

Počet žáků: 16, z toho 12 dívek a 4 chlapci

Comments are closed