9. třída

Třídní učitel: Mgr. Soňa Boháčová

E-mail: sona.bohacova@zsbartosovice.cz

Počet žáků: 20, z toho 10 dívek a 10 chlapců

Comments are closed