Informace k obnovení výuky 1. stupně od 25.5.2020

Od pondělí 25. května dojde k obnovení výuky pro žáky 1. – 5. ročníku. Výuka bude dobrovolná a proto je nutné nahlásit do 18.5.2020 třídní učitelce účast dítěte ve výuce. Informujte třídního učitele, zda dítě bude chodit na obědy. V den nástupu žáci odevzdají podepsané čestné prohlášení, které je vyvěšeno na vstupních dveřích školy, případně si jej můžete stáhnou zde. Veškeré informace přijdou zákonným zástupcům na e-mail a na ŠkoluOnline.

Čestné_prohlášení

Comments are closed