PREVENCE – NEBEZPEČÍ ŠIKANY

Vážení rodiče,

po jarních prázdninách čeká na žáky 1. stupně preventivní beseda – NEBEZPEČÍ ŠIKANY pod záštitou Poradny pro primární prevenci Ostrava.

http://www.poradna-ostrava.cz/uvod-2.html

CHARAKTERISTIKA TEMATU: základní sociální dovednosti nutné pro fungování vztahů ve třídním kolektivu. Nalezení svého místa ve skupině a mimo ni, zvládání vrstevnického tlaku.

CÍL: zvýšení sociálních kompetencí u žáků důležitých k předcházení šikany.

METODY A FORMY: skupinová a kooperativní výuka, interaktivní prožitkové techniky a hry, zážitková pedagogika.

Comments are closed