Přírodovědný kroužek

Kroužek je určen pro žáky (od 4. ročníku) se zájmem o přírodu, turistiku a praktickou ochranu přírody. Schůzky budou probíhat vždy v pátek v době od 14 do 16 hodin.

Comments are closed