Školní družina a Školní klub

Provoz školní družiny

Vychovatelka: Valentová Lucie

Telefonní spojení: 608 423 666, 552 304 834

Činnosti ve školní družině jsou zaměřeny nejen na rozvoj dovedností (zájmová činnost), ale odpočinek, relaxaci a kompenzaci sedavého zaměstnání během vyučování (rekreační činnost).
Činnosti ve školní družině jsou dobrovolné, záleží na dětech, kterou z aktivit si zvolí.
Po ukončení vyučování odcházejí žáci do ŠD, kde tráví aktivně svůj volný čas.

Režim školní družiny

11.30 – 12.00 hod 
Příprava na oběd (hygiena), oběd a polední klid (četba, beseda, hádanky, znalostní soutěže).

12.30 – 13.30 hod 
Odpolední zaměstnání (výtvarné, hudební, rukodělné, dramatické a jiné činnosti).

13.30. – 15.00 hod 
Společenské akce ŠD (hry a soutěže), sportovní činnosti (v přírodě, na hřišti, tělocvičně).

15.00 – 16.00 hod 
Odchod z družiny (individuální zájmová činnost, didaktické a na rozvoj myšlení zaměřené hry).

Placení příspěvku na školní družinu

Příspěvek činí 100,- Kč na měsíc (70,- Kč na školné + 30,- Kč na pitný režim).

Žáci si přinesou do školní družiny

  •  popsané přezůvky a oblečení do herny a na hřiště
  • hrníček na čaj

Akce školní družiny

Říjen-Listopad: beseda s ochránci (výroba krmítek)
Prosinec: Vánoční jarmark – projekt
Leden–Únor: vycházka s ochránci (krmení zvěře)
Duben–Květen: vycházka s ochránci přírody (čištění studánky)
Červen: výlet ŠD – víkendovka

Činnost školní družiny a školního klubu se řídí VYHLÁŠKOU O ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ Č.74/2005 Sb. (http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-74)

Comments are closed