Školní družina

Školní družina

Provoz naší školní družiny je ráno od 6.00 – 7.30 hod a odpoledne od 11.30 – do 16.00 hod.

Vychovatelky:
Lucie Valentová
Marie Crhonková, DiS

Telefonní spojení 1. oddělení:
608423666, 552304834

Telefonní spojení 2. oddělení:
556758706

Příspěvek na školní družinu činí 100,-Kč (70,- na školné + 30,-Kč na zajištění pitného režimu).

Co nabízí naše školní družina:

  • Zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxací, výchovou, hrou, učením, individuální prací a motivačním projektem.
  • U žáků podporujeme citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učíme je chránit své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat druhého.
  • Zaměřujeme se na ochranu životního prostředí.
  • Chceme, aby prostor školní družiny byl pro všechny příjemný a napomáhal vytvářet vhodné klima. Vedeme žáky k tvořivosti a rozvíjíme jejich estetické vnímání.
  • Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti žáků.
  • Od 1. Třídy rozvíjíme u žáků jejich schopnosti rozhodování a sebehodnocení.
  • Spojení žáků různých věkových skupin se osvědčuje jako výhoda – starší předávají své zkušenosti a dovednosti mladším. Všechny vedeme k tomu, aby respektovali jeden druhého.

Dokumenty:

Comments are closed