1. oddělení

V prvním oddělení školní družiny je zapsáno 24 dětí od 1. do 4. třídy. Družina se nachází v budově č. 11 – zdravotní středisko a její prostor je rozdělen do tří místností – herna, kreslírna a relaxační místnost, ve kterých uskutečňujeme každodenní činnosti dětí dle týdenních plánů a momentální možností a zájmů dětí. Naše každodenní činnost je především hravá forma poznávání, výtvarné činnosti, při kterých používáme různé pomůcky a materiály a zábavné tělovýchovné hry. Veškeré činnosti se přizpůsobují každému z nás.

V letošním roce se zaměřujeme na práci v týmech, čímž rozvíjíme sociální dovednosti dětí. V rámci vycházek poznáváme okolí naší obce, prohlubujeme znalosti o přírodě, o obci, upevňujeme samostatnost v práci, pohybu a komunikaci. Po celý rok se zabýváme přírodou kolem nás a jejími proměnami.

Z našich akcí i z každodenního života v naší družince budeme zveřejňovat fotky na webových stránkách školy, můžete tak nahlédnout do odpoledních činností vašich dětí.

Comments are closed