2. oddělení

Ve druhém oddělení školní družiny je zapsáno 20 dětí z 2. a 3. Třídy.  Družina se nachází v budově školy č.147 – děti se mohou pohybovat v prostorách herny a kuchyňky, neboli kreslírny, kde trávíme společně každý den. Mezi naší každodenní činnost patří zábavná forma poznávání, tělovýchovné hry na hřišti či v tělocvičně, výtvarné činnosti nebo relaxace, záleží na možnostech a zájmu dětí.

Všichni společně poznáváme okolí naší obce v rámci vycházek, díky kterých prohlubujeme znalosti o přírodě. Poznáváme tak společně po celý rok přírodu ve všech ročních obdobích.

Z našich akcí i z každodenního života v naší družince budeme zveřejňovat fotky na webových stránkách školy, můžete tak nahlédnout do odpoledních činností vašich dětí.

Comments are closed