Školní klub – kroužky 2019/2020

 

ŠKOLNÍ  KLUB – KROUŽKY (2019-20)

Pro žáky naší školy jsou i letos nachystány mimoškolní aktivity. Žáci, kteří jsou přihlášeni do ŠKOLNÍ DRUŽINY, nemohou kroužky navštěvovat. (Bližší informace u vedoucí školního klubu p.uč. Goldové.)

Kroužky začnou fungovat od 16.9.2019 (nebo po domluvě s vedoucími kroužků).

KROUŽEK VEDOUCÍ KROUŽKU DEN ČAS TŘÍDA
Sportovní hry II. Mgr. Tomáš Horáček pondělí 14.30 – 15.30 II.stupeň
Počítače Mgr. Soňa Boháčová pondělí 13.30 – 15.30 od 4. třídy
Vaření Ing. Klára Velčovská pondělí 13.00 – 15.00 od.3.třídy
Psaní deseti Mgr. Zdeněk Plaček středa 13.30 – 15.30 od 5.třídy
Výtvarný Mgr. Lenka Dulaiová úterý 12.30 – 14.30 od 3.třídy
Rybářský Ing. Vladimír Petřvalský pondělí 13.00 – 14.00 od 1.třídy
Florbal Mgr. Tomáš Horáček čtvrtek 13.30 – 14.30 od 4.třídy
Deskohraní Mgr.Hromádková Milena čtvrtek 13.30 – 15.00 od 4.třídy
Zpívánky Mgr. Buchlovská JitkaMgr. Jana Černínová čtvrtek 13.30 – 14.30 od 1. třídy
Sportovní hry I. Mgr. Goldová Martina pátek 12.30 – 14.30 I. stupeň
Přírodovědný Ing. Vladimír Petřvalský pátek 14.00 – 16.00 od 4.třídy
Kopaná Györi Petr pondělí, středa 16.30 – 18.00 mladší žáci

 

Časy u jednotlivých kroužků se dle domluvy vedoucích kroužků a žáků mohou změnit.

Přihlášky do školního klubu u třídních učitelů. Poplatek za šk.klub zůstává nezměněn. 200Kč za jeden kroužek; dva a více kroužků 300Kč za rok. (př. žák, který se přihlásí do všech kroužků v rámečku a ještě do kopané zaplatí 300Kč na celý rok). PŘIHLÁŠKY ODEVZDAT NEJPOZDĚJI DO 30.9.2019 p. uč. Goldové.

ZAPLATIT NEJPOZDĚJI DO 31.10.2018 PŘES ÚČET – 1772380319/0800 !!!!!

 

Comments are closed