V knihovně

Od druhého pololetí pracuje ve škole kroužek Zábavné počteníčko, který navštěvuje 21 žáků ze 2. až 5. třídy. Náplní kroužku je společná četba, čtecí dílny, práce s textem, kvízy a hry k porozumnění textu a další čtenářské aktivity. V úterý 21. května se tyto děti rozjely do městské knihovny v Příboře na úvodní knihovnickou lekci s paní Elen Fialovou. V prostorách knihovny se žáci seznámili se systémem řazení knih, s jejich vyhledáváním a barevným rozlišením podle věku. Dále jim paní knihovnice představila knižní novinky pro jejich věkovou kategorii. Nechyběl ani pohádkový kvíz, který zvládly děti na výbornou. Možná i tato návštěva bude pro některé inspirací stát se členem knihovny nebo si alespoň koupit některou z knižních novinek a s chutí se začíst.

Comments are closed