krychle a kvádr – opakování

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=08.+Geometrie&topic=12.+Kv%C3%A1dr+%E2%80%93+objem#selid https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=08.+Geometrie&topic=13.+Kv%C3%A1dr+%E2%80%93+povrch#selid https://w…

sčítání a odčítání do 1000

sčítání a odčítání do 1000 Procvičení: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=37.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+level+11#selid https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=38.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%…

sčítání a odčítání čísel do milionu

sčítání do milionu sčítání pod sebou odčítání do milionu Procvičení: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=44.+P%C3%ADsemn%C3%A9+s%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+a+od%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+000#selid…

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V ONLINE PROSTŘEDÍ

V pátek 13. 9. 2019 proběhla beseda pro žáky 2. stupně, která byla zaměřena na prevenci v oblasti rizikové komunikace realizované pomocí internetu a mobilních telefonů. Beseda byla financována z projektu ESF Zefektivnění česko-polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě. V první části besedy se žáci dozvěděli, co je …