O nás

ZŠ Bartošovice je progresivní škola, která je zaměřena na ekologickou výchovu. Máme mladé učitele, kteří umí používat moderní metody výuky a vědí, jak připravit děti do života.

Vytyčili jsme si jasné priority

  1. výchova k ekologickému způsobu myšlení
  2. jazykový rozvoj (podpora světových jazyků)
  3. technický rozvoj (podpora přírodních věd)
  4. podpora hudby a umění (pilotní projekt „Dětský muzikál“)

Co nabízíme dětem

  1. prostory školy, které se postupně přetvářejí v závislosti na techn. požadavcích moderní doby (PC učebna, PC učebna + čítárna, učebna s interakt. tabulí …, hudebna, …)
  2. pedagogičtí pracovníci ( profesionálové ve svém oboru) – pracující na principech TQM (týmová spolupráce, jejíž cílem je kvalitně připravený žák, uplatnitelný na trhu práce)
  3. zabezpečení dětí – školní družina, kroužky, školní sportovní klub, mimoškolní aktivity (víkendovky)
  4. chutná strava – stravování ve školní jídelně a pitný režim v průběhu dne

Co nabízíme dospělým

V rámci Komunitní školy (tj. občanské sdružení) můžete navštěvovat různé kurzy zaměřené na relaxaci, sport, vzdělávání, umění a kulturu.

Škola chce být místem setkávání dětí i dospělých.

Pokud jsme Vás zaujali, tak neváhejte, navštivte nás.

 

Comments are closed