Metodik prevence

Školní metodik prevence: Mgr. Milena Hromádková

Konzultační hodiny:
Čtvrtek 12:30 – 13:30 hodin
Po domluvě je možný i jiný termín.
Kontakty:
e-mail: milena.hromadkova@zsbartosovice.cz

Náplň práce školního metodika prevence:

  • Informace při problémech s nežádoucími společenskými jevy.
  • Prevence rizikového chování
    – kouření,
    – alkohol,
    – návykové látky a jiné závislosti,
    – různé formy ubližování a šikana.

Užitečné odkazy

Šikana a kyberšikana

http://www.minimalizacesikany.cz/chci-se-dozvedet
http://www.kybersikana.eu/
http://www.e-bezpeci.cz/
http://www.seznamsebezpecne.cz

Prevence

http://www.policie.cz/clanek/rady-policie-cr-a-informace-o-prevenci-143872.aspx
http://test.prevence-info.cz/
http://www.pppnj.cz/Stranky/prevence.aspx

Návykové látky

https://www.nekuratka.cz/
http://www.kurakova-plice.cz/koureni_cigaret/
http://www.drogovaporadna.cz/
http://www.rekninedrogam.cz/

Comments are closed