Výchovný poradce

Výchovná poradkyně – Mgr. Milena Hromádková

Konzultační hodiny

  • čtvrtek 10:45 – 11:30
  • po domluvě je možný i jiný termín

Co VP nabízí a zajišťuje

  • konzultace, odesílání žádostí o odborná vyšetření např. v pedagogicko-psychologické poradně (oblasti poruch chování a učení), realizace závěrů a doporučení z vyšetření, práce s talentovanými žáky, vypracovávání individuálních plánů
  • informace ohledně přípravy na profesní orientaci, zajišťování besed a exkurzí v této oblasti, pomoc při vyplňování přihlášek, vydávání zápisových lístků
  • možná řešení výukových a výchovných problémů (poruchy chování, neomluvená absence, projevy dětské kriminality atd.), spolupráce s policií
  • informace, které se týkají péče o žáky zdravotně oslabené, se ZPS (spolupráce s lékaři)
  • je k dispozici žákům, pokud potřebují pomoci s potížemi osobního rázu

Kontakt

milena.hromadkova@zsbartosovice.cz

Comments are closed