Přijímačky

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2018/2019

Přijímací řízení na střední školy 2018

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA OBORY VZDĚLÁVÁNÍ S TALENTOVOU ZKOUŠKOU

Formuláře ke stažení

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-kestrednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v

uchazeč o studium má možnost podat 2 přihlášky

 • kritéria pro přijetí musí střední školy zveřejnit do 31. 10. 2017

1) hodnocení prospěchu na ZŠ

2) přijímací zkoušky

3) další  – schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (vše doložit ofocené k přihlášce a na ni uvést na zadní straně počet příloh)

přihláška musí být doručena na střední školy   do 30. 11. 2017

zkoušky  – obory umění a užité umění a gymnázium se sportovní přípravou se budou konat od 2. do 15. 1. 2018

talentové zkoušky na konzervatoře se budou konat od 15. do 31. 1. 2018

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

OBORY VZDĚLÁVÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

 

 1. TERMÍN

Přihlášku musí střední školy obdržet  do      1. 3.  2018

pro čtyřleté obory vzdělávání                        12. 4. 2018

pro šestiletá a osmiletá gymnázia                 13. 4. 2018

 

 1. TERMÍN

pro čtyřleté obory vzdělávání                        16. 4. 2018

pro šestiletá a osmiletá gymnázia                 17. 4. 2018

Náhradní termíny pro všechny obory vzdělávání:

 1. termín 10. 5. 2018
 2. termín 11. 5. 2018

ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Je možné  stanovit tzv. školní přijímací zkoušku.

Pokud o jejím konání ředitel SŠ školy rozhodne, stanoví ji ve dvou termínech

od 12. 4. 2018 do 28. 4 2018. 

Termíny a požadavky k přijímacímu řízení musí být zveřejněny na webu dané SŠ

do 31. ledna 2018 (pro obory s talentovou zkouškou do 31. října 2017).

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

 • vydává ZŠ proti podpisu zákonného zástupce
 • odevzdáním zápisového lístku potvrdí uchazeč přijetí na střední školu
 • uchazeč odevzdá zápisový lístek do 10 pracovních dnů od oznámení o přijetí na střední školu
 • zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou
 • to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
 • uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí oznámí ředitel střední školy do 3  pracovních dnů po posledním termínu přijímací zkoušky daného kola – je nutno sledovat webové stránky středních škol nebo jejich vývěsní tabule.

Zveřejněním seznamu se považuje  rozhodnutí za oznámené a od toho okamžiku plyne lhůta pro podání zápisového lístku nebo odvolání.

Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí do dvou pracovních dnů po zveřejnění výsledků jednotné zkoušky.

ODVOLACÍ ŘÍZENÍ

do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele SŠ

DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

neomezené množství přihlášek

na přihlášce se vyplňuje jen jedna škola

informace o volných místech na SŠ jsou buď na webu SŠ nebo na www.jmskoly.cz

( střední školy mají povinnost  zde hlásit počty volných míst v daných oborech )

Comments are closed