Základní údaje o škole

 

NÁZEV ŠKOLY Základní škola Bartošovice okres Nový Jičín, p.o.
sídlo Bartošovice 147,   742 54
právní forma příspěvková organizace
70980772
REDIZO 600 138 402
IZO

bankovní spojeníčíslo účtu

102 232 954

Česká spořitelna, a.s.1772380319/0800

HLAVNÍ ČINNOST ŠKOLY
obor vzdělávání 79-01-C Základní škola,
  79-01-C/001 Základní škola
délka studia 9 let
KONTAKT
telefon sídla 556 758 706
e-mail sídla zsbartosovice@zsbartosovice.cz
ID datové schránky 6iqmjiz
www stránky www.zsbartosovice.cz
VEDENÍ ŠKOLY ŘEDITEL ŠKOLY Mgr. Zdeněk Plaček
telefon 556 758 706
e-mail reditel@zsbartosovice.cz
ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY Mgr. Lenka Dulaiová
telefon 556 758 706
e-mail lenka.dulaiova@zsbartosovice.cz
ŠKOLNÍ DRUŽINA
IZO 119 800 284
kapacita ŠD 30 žáků
pracoviště, telefon, e-mail Bartošovice 11, 742 54, 552 304 834 lucie.valentova@zsbartosovice.cz
vychovatelka Lucie Valentová
ŠKOLNÍ KLUB
IZO 150 010 800
kapacita ŠK 120 žáků
pracoviště Bartošovice   147, 742 54
vedoucí šk. klubu
Mgr. Lenka Dulaiová
telefon 556 758 706
ZŘIZOVATEL Obec Bartošovice
starostka MVDr. Kateřina Křenková
sídlo Bartošovice   135, 742 54
telefon 556 758 692

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytovat základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Comments are closed