Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,
vzhledem k vydanému opatření MŠMT související s rozšířením nemoci COVID-19 bude letošní zápis dětí do 1. třídy probíhat bez osobní přítomnosti dětí a pokud možno i bez zákonných zástupců.

Upozorňujeme rodiče a zákonné zástupce, že dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jsou povinni přihlásit k zápisu k povinné školní docházce všechny děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou 6 let věku.

Zápis proběhne v termínu 6. 4. 2020 – 24. 4. 2020

Jak provést zápis:

1. Otevřete tento odkaz. https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsbart/KWE015_PrihlaskaZS.aspx
2. Vyplňte formulář.
3. Odešlete formulář.
4. Na e-mail Vám přišly informace o zápisu – stáhněte si žádost do Vašeho PC.
5. Vyplňte údaje.
6. Předání žádosti škole.
Tisk žádosti a podpis zákonného zástupce, případně odeslání datovou schránkou či emailem s elektronickým podpisem.
a) Pokud má rodič datovou schránku či elektronický podpis, zašle vyplněnou žádost elektronicky.
ID datové schránky: 6iqmjiz
e-mail: dagmar.cervenkova@zsbartosovice.cz
b) Pokud nemá rodič datovou schránku či elektronický podpis, vytiskne Žádost a doručí ji do školy (provoz školy 8:00-12:00, mimo tyto hodiny vhoďte žádost do schránky na vstupních dveřích).  Pokud nemá rodič tiskárnu a nemůže Žádost vytisknout, kontaktuje Dagmar Červenkovou na tel. čísle 603854834 a domluví další postup.
c) Podepsanou žádost může zákonný zástupce zaslat také poštou na adresu ZŠ Bartošovice, Bartošovice 147, 74254, na obálku napište „zápis“.

Rozhodnutí o přijetí vám nebude zasláno, ale bude oznámeno:
1. Na vstupních dveřích do budovy Základní školy Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková organizace.
2. Na webových stránkách školy www.zsbartosovice.cz

V seznamu nemohou být zveřejněna jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.
O přidělení registračního čísla Vás budeme informovat e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce.

Kritéria pro přijetí:
1. spádovost podle bydliště
2. loňské zapsané odklady
3. žáci, jejichž starší sourozenec již školu navštěvuje

 

Mgr. Zdeněk Plaček

Comments are closed