Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole v Bartošovicích

Vážení rodiče, děkujeme za příspěvek SRPŠ, který byl v letošním roce stanoven na 150 Kč na každého žáka. 

I v letošním roce se budeme snažit obohatit školní rok akcemi pro vás a vaše děti. Opět přispět na kulturní akce, dopravu, odměny i potěšit všechny žáky nadílkou. Navíc každá třída má k dispozici čerpání částky 2000,- na žáky či učitelem zvolenou aktivitu.

 Loňský školní rok byl opět plný zákazů, přesto se nám podařilo spoustu akcí uskutečnit – Lampionový průvod spojený se svatým Martinem, Mikulášská nadílka ve škole, Mosopustní veselí, Velikonoční nadílka a Vítání jara. Jednotlivé třídy byli podporovány v proplacení vstupného do divadla, odměnách pro žáky, apod.

Akce plánované ve školním roce 22/23, na které jsou všichni srdečně zváni:

Lampionový průvod 11.11.

Mikulášská pro děti 3.12.

Školní ples 21.1.

Masopust 22.2.

Maškarní rej pro děti 25.2.

Vítání jara 31.3.

A v průběhu roku zajímavé, tematické stezky ve školní zahradě!

 S důvěrou se obraťte na své zástupce nebo třídní učitele s náměty na investování finančních prostředků z fondu SRPŠ, např. nákup pomůcek k výuce, kulturní a vzdělávací program, exkurze nebo přednášky, apod.

Na webových stránkách základní školy v záložce SRPŠ vás budeme aktuálně informovat o průběhu našich jednání..

Základním cílem činnosti SRPŠ je podporovat využití volného času žáků Základní školy Bartošovice a ve spolupráci s pedagogickým sborem školy či jinými spolky obce, organizovat zábavné, sportovní a kulturní akce pro žáky, podporovat vybrané projekty škol, mimoškolní činnost žáků i jejich sportovní či jinou reprezentaci školy. SRPŠ rozvíjí a obohacuje kulturní a společenský život obce i regionu.

Sdružení je dobrovolné, každou třídu zastupuje třídní důvěrník, který se zájmem vyslechne vaše podněty, nápady nebo starosti. Veškeré podněty projednáváme na pravidelných schůzích. Aby vaše dítě mohlo čerpat výhody členství, žádáme vás o příspěvek SRPŠ na rok 2022/2023 ve výši 150,- Kč na žáka. 

 

Přejeme všem krásný školní rok a mnoho úspěchů vám i vašim dětem.

Za SRPŠ Klára Velčovská

Zastoupení SRPŠ

Ing. Klára Velčovská
Ivana Čermáková

Členové (zástupci tříd) SRPŠ

  1. Lucie Losíková, Lucie Vojtěšková
  2. Markéta Matějů, Marcela Klečková
  3. Jana Richterová, František Urbánek, Lukáš Urbánek
  4. Ivana Čermáková, Vlasta Hluchníková, Marcela Sedláčková, Martina Houšková
  5. Eva Kremerová
  6. Kateřina Ďuricová, Jiří Sagan
  7. Radka Rečičarová, Jakub Salanik
  8. Lucie Šrámková
  9. Klára Velčovská, Iveta Bárová

Přílohy