Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole v Bartošovicích

Vážení rodiče, děkujeme za příspěvek SRPŠ. V letošním školním roce 2021/2022 bylo vybráno 17 000,- Kč

 Ani další školní rok nebyl na akce příliš bohatý, přesto se nám jich podařilo několik uskutečnit – Lampionový průvod spojený se svatým Martinem, Mikulášská nadílka ve škole i malování na kamínky na Den dětí. Šerpy pro deváťáky i dárky za umístění v on-line recitační soutěži a další akce jednotlivých tříd jsme mohli podpořit celkem částkou 10463,- Kč a zůstatek přechází do nového školního roku.

V letošním roce jsme již mohli, společně se Základní školou, zorganizovat Lampionový průvod, Mikulášskou nadílku ve škole a poslední akcí  byla novinka Masopustní veselí, na které bychom rádi navázali i v příštích letech. Další plánovaná akce bude 8.4.2022 a to Vítání jara spojené s vynášením zimy. V plánu na nadcházející období je Čarodějnický rej, Dětský den, Den spolků…

 S důvěrou se obraťte na své zástupce nebo třídní učitele s náměty na investování finančních prostředků z fondu SRPŠ, např. nákup pomůcek k výuce, kulturní a vzdělávací program, exkurze nebo přednášky, apod.

Na webových stránkách základní školy v záložce SRPŠ vás budeme aktuálně informovat o průběhu našich jednání..

Základním cílem činnosti SRPŠ je podporovat využití volného času žáků Základní školy Bartošovice a ve spolupráci s pedagogickým sborem školy či jinými spolky obce, organizovat zábavné, sportovní a kulturní akce pro žáky, podporovat vybrané projekty škol, mimoškolní činnost žáků i jejich sportovní či jinou reprezentaci školy. SRPŠ rozvíjí a obohacuje kulturní a společenský život obce i regionu.

Sdružení je dobrovolné, každou třídu zastupuje třídní důvěrník, který se zájmem vyslechne vaše podněty, nápady nebo starosti. Veškeré podněty projednáváme na pravidelných schůzích. Aby vaše dítě mohlo čerpat výhody členství, žádáme vás o příspěvek SRPŠ na rok 2021/2022 ve výši 100,- Kč na žáka. 

 

Přejeme všem krásný školní rok a mnoho úspěchů vám i vašim dětem.

Za SRPŠ Klára Velčovská

Zastoupení SRPŠ

Ing. Klára Velčovská
Ivana Čermáková

Členové (zástupci tříd) SRPŠ

  1. Sandra Genčiová, Tomáš Matějů
  2. Jana Richterová, František Urbánek, Lukáš Urbánek
  3. Ivana Čermáková, Vlasta Hluchníková, Marcela Sedláčková
  4. Eva Kremerová, Lenka Šustková
  5. Kateřina Ďuricová, Jiří Sagan
  6. Radka Rečičarová, Jakub Salanik
  7. Lucie Šrámková,
  8. Klára Velčovská, Iveta Bárová
  9. Martina Houšková

Přílohy