Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole v Bartošovicích

Vážení rodiče, děkujeme za příspěvek SRPŠ. V letošním školním roce 2020/2021 bylo vybráno 16800,- Kč

 I když loňský rok byl na výlety a akce pořádané školou nebo SRPŠ trochu skoupý, podařilo se nám několik akcí uskutečnit – Lampionový průvod, Mikulášská nadílka i Maškarní karneval proběhly úspěšně. A mohli jsme tak podpořit žáky ZŠ částkou 8560 Kč a zbytek peněz přechází do letošního roku.

V letošním roce jsme ještě žádnou akci zorganizovat nemohli a co bude s dalšími plány nevíme. Ve škole však proběhla alespoň Mikulášská nadílka, kdy Mikuláš rozdal všem našim hodným žákům sladkost. V plánu na nadcházející období byl Maškarní ples pro děti 26.2.2021 a Ples pro dospělé 27.2.2021, Čarodějnický rej, Dětský den, Den spolků

 S důvěrou se obraťte na své zástupce nebo třídní učitele s náměty na investování finančních prostředků z fondu SRPŠ, např. nákup pomůcek k výuce, kulturní a vzdělávací program, exkurze nebo přednášky, apod.

Na webových stránkách základní školy v záložce SRPŠ vás budeme aktuálně informovat o průběhu našich jednání..

Základním cílem činnosti SRPŠ je podporovat využití volného času žáků Základní školy Bartošovice a ve spolupráci s pedagogickým sborem školy či jinými spolky obce, organizovat zábavné, sportovní a kulturní akce pro žáky, podporovat vybrané projekty škol, mimoškolní činnost žáků i jejich sportovní či jinou reprezentaci školy. SRPŠ rozvíjí a obohacuje kulturní a společenský život obce i regionu.

Sdružení je dobrovolné, každou třídu zastupuje třídní důvěrník, který se zájmem vyslechne vaše podněty, nápady nebo starosti. Veškeré podněty projednáváme na pravidelných schůzích. Aby vaše dítě mohlo čerpat výhody členství, žádáme vás o příspěvek SRPŠ na rok 2020/2021 ve výši 100,- Kč na žáka. 

Přejeme všem krásný školní rok a mnoho úspěchů vám i vašim dětem.

Za SRPŠ Klára Velčovská

Zastoupení SRPŠ

Ing. Klára Velčovská
Ivana Čermáková

Členové (zástupci tříd) SRPŠ

  1. Jana Richterová, František Urbánek, Lukáš Urbánek
  2. Ivana Čermáková, Vlasta Hluchníková, Marcela Sedláčková
  3. Eva Kremerová, Lenka Šustková
  4. Kateřina Ďuricová, Jiří Sagan
  5. Radka Rečičarová, Jakub Salanik
  6. Lucie Šrámková, Klára Velčovská
  7. Tereza Strbiková
  8. Martina Houšková
  9. Marcela Klečková

Přílohy