Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole v Bartošovicích

Základním cílem činnosti SRPŠ je podporovat využití volného času žáků Základní školy Bartošovice a ve spolupráci s pedagogickým sborem školy či jinými spolky obce, organizovat zábavné, sportovní a kulturní akce pro žáky, podporovat vybrané projekty škol, mimoškolní činnost žáků i jejich sportovní či jinou reprezentaci školy. SRPŠ rozvíjí a obohacuje kulturní a společenský život obce i regionu.

Sdružení je dobrovolné, každou třídu zastupuje třídní důvěrník, který se zájmem vyslechne vaše podněty, nápady nebo starosti. Veškeré podněty projednáváme na pravidelných schůzích. Aby vaše dítě mohlo čerpat výhody členství, žádáme vás o příspěvek SRPŠ na rok 2019/2020 ve výši 100,- Kč na žáka. Tento příspěvek se v letošním roce upravil, z důvodu navýšení veškerých vstupů.

Děkujeme všem rodičům za příspěvek. V letošním školním roce 2019/2020 bylo vybráno 16200,- Kč

S důvěrou se obraťte na své zástupce nebo třídní učitele s náměty na investování finančních prostředků z fondu SRPŠ, např. nákup pomůcek k výuce, kulturní a vzdělávací program, exkurze nebo přednášky, apod.

Na webových stránkách základní školy v záložce SRPŠ vás budeme aktuálně informovat o průběhu našich jednání.

V loňském školním roce jsme podpořili naše děti částkou 24566,- Kč na aktivity pořádané nebo zastupované ZŠ.

Plánované akce na letošní školní rok podporované SRPŠ: lampionový průvod, mikulášská nadílka, maškarní karneval, čarodějnice, den dětí

Přejeme všem krásný školní rok a mnoho úspěchů vám i vašim dětem.

 

Za SRPŠ Klára Velčovská

Zastoupení SRPŠ

Lenka Šustková
Simona Žáčková

Členové (zástupci tříd) SRPŠ

  1. Vlasta Hluchníková, Naďa Socháčová
  2. Lenka Šustková, Eva Kremerová
  3. Jiří Sagan, Kateřina Ďuricová
  4. Jakub Salanik, Radka Rečičarová
  5. Klára Velčovská
  6. Eva Čípová
  7. Martina Houšková
  8. Marcela Klečková
  9. Simona Žáčková

Přílohy