7. třída

Třídní učitel: Mgr. Žana Mahďáková

E-mail: zana.mahdakova@zsbartosovice.cz

Počet žáků: 17, z toho 8 dívek a 9 chlapců

Comments are closed