Kroužky

Kroužek je určen pro žáky (od 4. ročníku) se zájmem o přírodu, turistiku a praktickou ochranu přírody. Schůzky budou probíhat vždy v pátek v době od 14 do 16 hodin.

V letošním školní roce budou probíhat schůzky rybářského kroužku vždy v pondělí v době od 13:00 do 14:00 hodin v budově ZŠ Bartošovice. Aktivity budou probíhat jak ve třídě, tak na hřišti či u vody. Kroužek je určen pro žáky 1. až 9. ročníku.

Rozvrh tělocvičny

Dokumenty