ZŠ Bartošovice je progresivní škola, která je zaměřena na ekologickou výchovu. Máme mladé učitele, kteří umí používat moderní metody výuky a vědí, jak připravit děti do života.

Vytyčili jsme si jasné priority

Obrázek žárovky
Obrázek tabule

Co nabízíme dětem

Co nabízíme dospělým

Obrázek hlava člověka