Informace k pronájmu

Základní škola Bartošovice nabízí ke krátkodobým i dlouhodobým pronájmům níže uvedené prostory.

Tělocvična

Nabízíme plně vybavenou tělocvičnu, která je určena pro vnitřní sportovní aktivity. Součástí jsou dvě šatny a sprchy.

Posilovna
Jde o plně vybavené zařízení pro cvičení i odpočinek. Součásti posilovny je i šatna a sprchy.

Odborné učebny
Pro školení a vzdělávání nabízíme odborné učebny. K dispozici jsou učebny s interaktivními tabulemi, vizualizéry,  moderně vybavená počítačová učebna, hudebna, chemická laboratoř, jazyková laboratoř a kuchyňka.

Bližší informace o všech pronajímaných prostorech

ředitel školy –  Mgr. Zdeněk Plaček

tel: 771 146 154, e-mail: reditel@zsbartosovice.cz

PronájemCeník
Tělocvična200 Kč / 1 hodina
Tělocvična + umývárna300 Kč / 1 hodina
Posilovna30 Kč / 1 hodina
Posilovna + umývárna40 Kč / 1 hodina
Posilovna320 Kč / měsíc
Odborné učebny200 Kč / 1 hodina
Odborné učebny + ICT technika300 Kč / 1 hodina

Vytíženost tělocvičny

Řády