Základní informace

Název školyZákladní škola Bartošovice okres Nový Jičín, p.o.
sídloBartošovice 147, 742 54
právní formapříspěvková organizace
70980772
REDIZO600 138 402
IZO bankovní spojení číslo účtu102 232 954 Česká spořitelna, a.s. 1772380319/0800

Hlavní činnost školy

Obor vzdělávání79-01-C Základní škola,
79-01-C/001 Základní škola
délka studia9 let

Kontakty

telefon sídla +420 556 758 706
e-mail sídla zsbartosovice@zsbartosovice.cz
ID datové schránky6iqmjiz
www stránkywww.zsbartosovice.cz

Vedení školy

ředitel školyMgr. Zdeněk Plaček
telefon+420 771 146 154
+420 556 758 706
e-mailreditel@zsbartosovice.cz
 
zástupkyně řediteleMgr. Lenka Dulaiová
telefon+420 556 758 904
e-maillenka.dulaiova@zsbartosovice.cz

Školní družina

IZO 119 800 284
kapacita ŠD 60 žáků
pracoviště, telefon, e-mail Bartošovice 11, 742 54
552 304 834
lucie.valentova@zsbartosovice.cz
vychovatelka Lucie Valentová

Školní klub

IZO 150 010 800
kapacita ŠK 90 žáků
pracoviště, telefon Bartošovice   147, 742 54
vychovatelka Mgr. Martina Goldová
telefon +420 552 303 768

Zřizovatel - Obec Bartošovice

starostka MVDr. Kateřina Křenková
sídlo Bartošovice 135, 742 54
telefon +420 556 758 692

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytovat základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.