Modernizace výuky v ZŠ Bartošovice – výzva 30

Název projektu: Modernizace výuky v Základní škole Bartošovice
Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/30.01641

Výzva 30

Zadní škola Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková organizace v současné době realizuje projekt s názvem „Modernizace výuky v Základní škole Bartošovice“, který je kofinancován z evropských prostředků prostřednictvím dotačního titulu ROP Moravskoslezsko pro období 2007-2013.

Realizací projektu dojde k rekonstrukci a vybavení odborné učebny přírodních věd, která bude sloužit pro výuku chemie, fyziky, matematiky, přírodopisu, přírodovědy, prvouky a ekologie a dále odborné učebny pro výuku cizích jazyků. Realizací projektu dojde ke zvýšení motivace žáků a ke zkvalitnění výuky, který poskytne absolventům školy potřebné kompetence odpovídající středních škol a zaměstnavatelů na trhu práce. Cílovou skupinou mimo žáky školy je také široká veřejnost, která může odborné učebny školy využívat v rámci celoživotního vzdělávání, prostřednictvím Komunitní školy Bartošovice. Odborná učebna – laboratoř bude také využívána v rámci spolupráce se Záchrannou stanicí Bartošovice. Jedním z cílů je vytvoření střediska ekologické výchovy, které bude poskytovat prostor pro environmentální vzdělávání širokému okolí.

Projekt je realizován na přelomu let 2014 a 2015, kdy v první polovině roku 2015 dojde k závěrečnému ukončení všech projektových aktivit a prací a k závěrečnému vyúčtování celé akce ve vztahu k poskytovateli dotace – tedy Úřad Regionální rady pro ROP NUTS II Moravskoslezsko.

Žadatelem projektu a jeho realizátorem je Základní škola Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková organizace, investorem (z pohledu kofinancování projektových výdajů) je obec Bartošovice. Na vrub obecního rozpočtu jde 15 % z celkové částky způsobilých výdajů, zbylých 85 % z celkového plánovaného rozpočtu způsobilých výdajů bude financováno pomocí strukturálních fondů EU.

[Not a valid template]

Přílohy:

EU - Investice do vaší budoucnosti