Projekt rekonstrukce školní zahrady aneb „Školní zahrada jako přírodní laboratoř“

Již druhým rokem realizuje ZŠ Bartošovice projekt rekonstrukce stávající školní zahrady. Jeho cílem je vytvořit zázemí pro praktickou ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu jak dětí, tak i veřejnosti, umožnit jim přímý kontakt s přírodou během školních i volnočasových aktivit v průběhu celého roku. Úpravy jsou prováděny dle zásad přírodní zahrady, která voní, bzučí, zpívá a chutná. Pobyt v ní by měl být pro návštěvníky zážitkem a inspirací.

Na realizaci projektu byl získán grant ve výši 500 000,- Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR. Do realizace projektu se zapojuje také Obec Bartošovice jako zřizovatel školy spolufinancováním  i při praktické realizaci.

Projektová dispozice zahrady je pomyslně rozdělena na tři části – hrací (vrbová průlezka, pískoviště a průlezky), naučnou (horniny a nerosty, naše dřeviny, ovocné stromy, ptáci v zahradě, hmyzí domek, květnatá louka, ještěrkovník, ježkovník, čmelákovník) a praktickou (týpí, vyvýšené záhony, pařeniště, meteorologická budka, bylinková spirála, kompostér). Jednotlivá zastavení budou doplněna o naučné a  magnetickokeramické tabule pro potřebu výuky.

Na základě vypracovaného projektu byly na podzim loňského roku zahájeny přípravné práce (odstranění stávajících chodníků, betonových dlaždic a starého pletiva, vyřezání suchých stromů a keřů, srovnání a úpravy terénu) a proběhla výsadba ovocných a jehličnatých stromů. Při těchto aktivitách byli dle možností využiti žáci školy.

Na jaře letošního roku se práce rozjely naplno. Začaly se budovat jednotlivé zahradní prvky, vysazovat jedlé ovocné keře, osazovat vyvýšené záhony. Současně byl za potokem na obecním pozemku vysázen malý ovocný „školní“ sad s 12 stromky a rozšířen vrbový prutník.

Projekt počítal se zapojením žáků a místních spolků do projektu. Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu však byla tato možnost silně okleštěna. Část projektu realizuje firma Brnk ze Šenova u Nového Jičína, která se přihlásila do výběrového řízení, další práce jsou prováděny ve spolupráci s místními podnikateli a některými pedagogickými pracovníky školy, pracovníky technických služeb obce či členy ČSOP Bartošovice.

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.