Informace ke Koronaviru

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

v návaznosti na doporučení k aktuální epidemiologické situaci vydané KHS MSK v Ostravě, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí, vydávám opatření, jejichž naplňování má za cíl snížit možnost přenosu nákazy mezi obyvateli.

  1. Žáci, rodiče a zaměstnanci, kteří pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy by měli preventivně 14 dnů po návratu z této oblasti zůstat v domácí karanténě a nenavštěvovat školu či školské zařízení.
  2. Omezit přístup veřejnosti do prostor školy na nezbytné minimum.
  3. Dbát u žáků zvýšených hygienických požadavků.

Doporučení k aktuální epidemiologické situaci najdete na našich webových stránkách www.zsbartosovice.cz. Podrobnější informace najdete na webových stránkách Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje KHS MSK http://www.khsova.cz/.

Informace ke koronaviru pro školy a školská zařízení v MSK

 

Mgr. Zdeněk Plaček, ředitel ZŠ Bartošovice