BADATELSKÝ KROUŽEK

Vážení rodiče,

od druhého pololetí se na ZŠ Bartošovice rozjíždí nový tzv. Badatelský kroužek. Bude zaměřen na

poznávání rostlin, živočichů, pobyt v přírodě, činnosti ve školní laboratoři apod. (dle počasí). Cílem je

utvářet u dětí kladný vztah k přírodě a ke svému okolí a rozšiřovat praktickou formou jejich znalosti a

dovednosti. Kroužek je pro žáky zdarma. Mohou se přihlásit i děti, které navštěvují školní družinu.

Termín kroužku, který Vám vyhovuje, prosím zakroužkujte:

Úterý 13:00 – 14:30 13:30 – 15:00

Středa 13:30 – 15:00 14:00 – 15:30

Termín kroužku bude zvolen dle nejčastějšího výběru rodičů.

Vedoucí kroužku: Ing. Vladimír Petřvalský (tel.: 777 152 403)

Přihlášku do kroužku si žáci můžou vyzvednout u vedoucího kroužku.