Pasování na čtenáře

Oznamujeme vám všem, že nám nastal slavný den. Každý díky slabikáři je dnes pilným čtenářem. Milí prvňáčci, přijďte v doprovodu rodičů oslavit své čtenářské umění a nechat se pasovat na čtenáře. Sejdeme se ve čtvrtek 3. 6. 2021 v 16 hodin se...

Provoz školy od 24. května

Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. května 2021- Je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací.- Výuka bude probíhat dle stálého rozvrhu včetně odpoledního vyučování.- Ruší se povinnost homogenity tříd a skupin.- Testování bude probíhat 1x týdně...

Provoz školy od 17. května

Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. května 2021na území ČR se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotacív Moravskoslezském kraji pokračuje rotace tříd 2. stupněna území celé ČR se ruší povinnost homogenních tříd a skupinžáci 1....

Testování a výuka od 10.5.2021

Od pondělí 10. května bude povolena osobní přítomnost žáků 1. i 2. stupně základní školy rotačním způsobem. Žáci se budou v prezenční výuce střídat po týdnu. Žáci přítomní ve škole budou testováni antigenními testy. Na prvím stupni 1x týdně, na...

Výsledky zápisu do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku se na naší škole konal od 1. dubna do 25. dubna 2021.K dnešnímu dni je přijato celkem 14 dětí.Přijaté děti najdete podle registračního čísla v přiloženém dokumentu.Výsledky přijetí žáků do 1. třídy 2021-2022Těšíme se na Vás!Mgr....

Zápis do 1. třídy 2021/2022

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022Vážení rodiče,vzhledem k vydanému opatření MŠMT související s rozšířením nemoci COVID-19 bude letošní zápis dětí do 1. třídy probíhat distanční formou, tzn. bez osobní přítomnosti dětí.Upozorňujeme zákonné zástupce, že dle zákona č. 561/2004 Sb....