Doučování

Pomoc žákům i rodičům

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo na podzim roku 2021 Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání.

Žáci jsou do doučování zařazováni z rozhodnutí školy, která využívá identifikátory dané MŠMT. Doučování není součástí povinné školní docházky a záleží především na domluvě se školou. Doučování je velká příležitost, kterou by bylo škoda nevyužít. Je normální, že každý neumí hned všechno dokonale a není zapálený pro všechny předměty ve škole. Každý si může dovolit něčemu nerozumět, něco hned nepochopit a nevědět.

V případě potřeby konzultujte zařazení Vašeho dítěte s třídním učitelem nebo učitelkou. Více informací získáte na www.doucovani.edu.cz.