Zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče a žáci,
zahájení školního roku proběhne ve středu 1.9.2021 v 9:00 hod. v kmenových třídách za přítomnosti TU. První stupeň bude končit a odcházet na obědy od 11:30, druhý stupeň od 12:00 hod.

Slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. třídy a jejich zákonné zástupce proběhne v prostoru „stodolní“ v 9:00 hod.

Ve čtvrtek a pátek již vyučování začne v 7:45, konec vyučování bude opět 11:30 a 12:00.

Od pondělí 6.9.2021 vyučování dle rozvrhu. Rozvrhy najdete v informačním systému ŠkoleOnLine (vpravo nahoře se musíte přepnout na aktuální školní rok 2021/2022)

Testování žáků
Proběhne dle metodického pokynu MŠMT 3x po sobě v těchto termínech 1 září, 6. září a 9. září. Zákonní zástupci mohou vybavit žáky vlastním antigenním testem, ovšem tento test si žák musí provést ve škole.

Kdy se žák nemusí testovat:
– žák je v ochranné lhůtě 180 dní od prodělání onemocnění Covid-19
– žák je řádně očkované a již uběhlo 14 dní od druhé dávky vakcíny
– žák je vybaven platným osvědčením o testování
Po dodání potřebných potvrzení se žák testování nebude muset účastnit.

Upozornění
– žáci, kteří mají pozitivní výsledek testování se nemůžou osobně účastnit vzdělávání
– zákonný zástupce má právo testování svého dítěte odmítnout. Tento žák bude muset mít po celou dobu výuky nasazenou ochranu dýchacích cest. Dále se nebude moci zpívat a cvičit v TV
– žákům, kteří odmítnou testování nebude umožněna osobní přítomnost ve škole a nebude jim poskytována distanční výuka

Žáci i návštěvníci školy mají ve společných prostorech ochranu dýchacích cest.

Odkaz na opatření MŠMT
https://www.edu.cz/reakce-msmt-k-dezinformacim-o-aktualnich-protiedpidemickych-opatrenich-ve-skolach/

Manuál test
https://www.youtube.com/watch?v=l53vyC8Otlw

 

Družina
Ranní i odpolední družina v provozu od 2.9.2021.

 

Všem přeji klidný a úspěšný školní rok 2021/2022.

 

Mgr. Zdeněk Plaček, ředitel školy