Nabídka kroužků 2020/2021

Školní klub – kroužky (2020/2021)

Pro žáky naší školy jsou i letos nachystány mimoškolní aktivity. Žáci, kteří jsou přihlášeni do ŠKOLNÍ DRUŽINY, nemohou kroužky navštěvovat. (Bližší informace u vedoucí školního klubu p.uč. Goldové.)

Kroužky začnou fungovat od 5.10.2020 (nebo po domluvě s vedoucími kroužků).

Kroužek Vedoucí kroužku Den Čas Třída
Rybářský Ing. Vladimír Petřvalský pondělí 13.30 – 14.30 I. a II. stupeň
Digitální fotografie Mgr. Zuzana Maternová pondělí 14.30 – 15.30 od 5. třídy
Sportovní hry II. Mgr. Boháčová Soňa pondělí 14.30 – 15.30 II. stupeň
Počítačové hry a psaní všemi deseti Mgr. Boháčová Soňa pondělí 13.30 – 14.30 od 4. třídy
Vaření Ing. Klára Velčovská pondělí 13.00 – 15.00 od 3. třídy
Výtvarný Mgr. Lenka Dulaiová úterý 12.30 – 14.30 od 3. třídy
Disco dance a show dance Veronika Brabcová úterý 15.30 – 17.00 od 3. třídy
Technický Mgr. Zdeněk Plaček středa 13.00 – 15.00 II. stupeň
Deskohraní Mgr. Milena Hromádková středa 13.00 – 14.30 od 3. třídy
Florbal, míčové hry PhDr. Tomáš Horáček čtvrtek 13.30 – 14.30 od 3. třídy
Sportovní hry I. Mgr. Goldová Martina pátek 12.30 – 14.30 I. stupeň
Přírodovědný Ing. Petřvalský Vladimír pátek 14.00 – 16.00 od 4. třídy
Kopaná Martin Mitana pondělí, středa 16.30 – 18.00 Mladší a starší žáci

Časy u jednotlivých kroužků se dle domluvy vedoucích kroužků a žáků mohou změnit.

Přihlášky do školního klubu u třídních učitelů. Poplatek za šk.klub zůstává nezměněn. 200Kč za jeden kroužek; dva a více kroužků 300Kč za rok.

PŘIHLÁŠKY ODEVZDAT NEJPOZDĚJI DO 30.9.2020 p. uč. Goldové.

ZAPLATIT NEJPOZDĚJI DO 31.10.2020 PŘES ÚČET – 1772380319/0800 !!!!!