Roušky – změny v režimu používání od 18.9.2020

Roušky - změny v režimu používání od 18.9.2020

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky se s účinností od 18. září 2020 od 0:00 hod. nařizuje:

Používání roušek nebo jiné funkční ochrany dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách škol a školských zařízení – ve třídách, při vyučování na 2.stupni základních škol.

Výjimky:

  • žáci a pedagogičtí pracovníci 1. stupně základních škol mimo společné prostory škol (např. je povinnost nosit roušku na chodbách, toaletách, v šatnách nebo jídelnách, naopak není povinnost nosit roušku v učebnách nebo tělocvičnách)

  • ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje)

  • doba samotného stravování ve školní jídelně a svačení ve třídě o velké přestávce

Žáci vstupují do školy v roušce, s sebou mají náhradní roušku a sáček na její uložení.

Děkujeme všem za respektování tohoto nařízení.