Otevření školy 18. 11. 2020 pro žáky 1. – 2. třídy

Vážení rodiče, 

na základě vydaného opatření MŠMT s platností od 18. listopadu 2020 se obnovuje povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2.ročníků. Výuka v naší škole bude probíhat dle platného rozvrhu. Hudební výchova bude probíhat bez zpěvu nebo bude nahrazena jinou aktivitou, tělesná výchova bude nahrazena jiným předmětem nebo aktivitou.

 

Školní družina ranní i odpolední v provozu bez omezení. Žáci druhé třídy mají ranní školní družinu v budově školy.

Strava
Žáci 3.-9. třídy, si můžou pro obědy chodit od 12:00, aby se nemísili s žáky první a druhé třídy.

Děkuji za spolupráci a součinnost v této situaci.