Informace COVID-19, 14.10. – 1.11.2020

Vážení rodiče, 

na základě krizového opatření s platností od 14. – 23. října 2020 zavádím pro všechny ročníky naší školy distanční způsob vzdělávání. Od 26. – 30. října následují podzimní prázdniny.

Distanční výuka bude probíhat dle stávajícího rozvrhu vyjma výchovy. Pro žáky je distanční způsob vzdělávání povinný, žáci mohou být během distanční výuky hodnoceni a bude vedena jejich absence ve vyučovacích hodinách. V případě absence žáka v distanční výuce, bude třídní učitel vyžadovat omluvenku od zákonného zástupce.

Pravidla pro distanční výuku s aplikací MS Teams
– žák je povinen se aktivně účastnit hodin distanční výuky
– žák je vždy připojen včetně mikrofonu a kamery, pokud je to nemožné konzultujte prosím předem s třídním učitelem
– zkontrolujte si pozadí, které zobrazuje vaše kamera, případně si zapněte rozmazání pozadí
– žáci v aplikaci MS Teams odezdávají zadané úkoly
– v případě, že nedisponujete zařízením vhodným pro distanční výuku (PC, notebook, tablet), kontaktujte svého třídního učitele.

Školní jídelna:
Provoz jídelny Scolarest byl hygienou uzavřen, díky pozitivního testu na Covid-19, do 21.10.2020. Ve chvíli, kdy bude provoz opět spuštěn váš budeme informovat.

Podzimní prázdniny:
MŠMT vyhlásilo dny 26. a 27. října jako dny volna, 28. října následuje státní svátek a poté 29. a 30. října dva dny podzimních prázdnin. Žáci tedy mají od 26.-30. října 2020 prázdniny. Žáci se vrátí zpět do školy v pondělí 2. listopadu. Vtomto týdnu není v provozu školní družina a žáci nemají dotovaný oběd ve školní jídelně. 

Školní družina a kroužky zrušeny do 1. 11. 2020.

Ošetřovné:
Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14.10.2020
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/TZ_13_10_2020_jak_na_osterovne_od_14_10.pdf/4c6b0467-5f2f-bca6-a4f7-2f06d59cda1f

V případě jakýchkoliv nových informací Vás budu ihned kontaktovat.

Mgr. Zdeněk Plaček, ředitel školy