Požární ochrana očima dětí

Poprvé se naše škola zapojila do celorepublikové soutěže, Požární ochrana očima dětí, před třemi roky, takže naši žáci jsou již zkušení výtvarníci i literáti a se soutěží se dobře sžili. Soutěž umožňuje žákům ztvárnit svoje představy o práci hasičů, která je velice mnohotvárná a zajímavá. Žáci obou stupňů měli možnost sepsat básničky, pohádky, příběhy o práci hasičů nebo škodlivosti požárů. Většina prací byla velice zdařilá a výběr tří nejlepších byl pro porotu nesmírně velkým oříškem. V literární kategorii se ve třech věkových kategoriích sešlo celkem 25 prací. Komplikovanější bylo hodnocení výtvarných prací, které byly zastoupeny ve čtyřech kategoriích v ZŠ a ve dvou kategoriích v MŠ. Celkový počet výkresů, ze kterých porota vybírala, byl 52. Tento počet byl zatím v obou kategoriích nejvyšší, což svědčí o zájmu žáků o další aktivity školy a spolků v obci. Vítězné práce ze školního kola postoupily do okresního kola a byly odměněny diplomem a cenou. Letos dostalo ocenění více dětí, protože porota se rozhodla udělit i 4. a 5. místo bez postupu do okresního kola. Autoři prací byli slavnostně oceněni před ostatními spolužáky ve školní tělocvičně. Ceny pro vítěze zafinancovala KOŠ Bartošovice. Všem vítězným pracem budeme držet v okresním kole palce.

[Not a valid template]