OVOV – 2018

Postupová soutěž škol 2018

Kategorie

Žákyně a žáci, kteří v roce konání postupové soutěže dosáhnou:
– pro soutěž družstev 11, 12, 13 nebo 14 let
– pro soutěž jednotlivců 10, 11, 12, 13, 14 nebo 15 let

Postupová kola

Okresní kola – obvykle v období od března do poloviny května
Krajská kola – obvykle v období od poloviny května do poloviny června
Republikové finále – v první polovině září

Počet startujících

Každá škola může přihlásit jedno družstvo a nejvýše 16 jednotlivců.

Družstvo tvoří 4 dívky a 4 chlapci stejné školy. Družstvo vede jeden vedoucí starší 18 let.

Přehled všech disciplín:

Čtyři atletické – sprint 60 m, skok do dálky, hod míčkem 150 g, běh na 1000 m (alternativa k plavání a driblingu)
Jedna gymnastická – přeskoky švihadla
Jedna herní – dribling s míčem mezi dvěma metami (alternativa k běhu na 1000 m a k plavání)
Jedna plavecká – plavání volným způsobem (alternativa k běhu na 1000 m a driblingu)
Dva testy výbušné síly – hod 2kg medicinbalem obouruč přes hlavu vzad, trojskok snožmo z místa
Tři testy dynamické síly – shyby na šikmé lavičce, kliky, lehy-sedy

Disciplíny pro okresní kola (pětiboj): Okresní kolo okresu Nový Jičín – Odry – 19.04.2018
Medicinbal, švihadlo, trojskok z místa snožmo, kliky.
Pátá disciplína může být volbou z těchto: běh na 1000 m, dribling nebo plavání.

Disciplíny pro krajská kola (šestiboj v jednom dni):
Sprint 60 m, skok do dálky, shyby, lehy-sedy, hod míčkem.
Šestá disciplína je volbou z těchto: běh na 1000 m, dribling nebo plavání (pořadatel musí vypsat alespoň dvě z nich).

OVOV pravidla_disciplin OF
Karta_OLYMPIONIKA_4xA5_ODZNAK
Karta_OLYMPIONIKA_4xA5_ODZNAK_CB