PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V ONLINE PROSTŘEDÍ

V pátek 13. 9. 2019 proběhla beseda pro žáky 2. stupně, která byla zaměřena na prevenci v oblasti rizikové komunikace realizované pomocí internetu a mobilních telefonů. Beseda byla financována z projektu ESF Zefektivnění česko-polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě.

V první části besedy se žáci dozvěděli, co je kyberšikana, jaké má projevy, čím se liší od tradiční šikany, jak se proti ní chránit a bránit, jak postupovat v krizových situacích. Kyberšikana jako nebezpečný fenomén byla demonstrována na pečlivě vybraných kauzách z celého světa.

Tématem druhé hodiny byla problematika nebezpečné internetové manipulace, tzv. kybergroomingu, ve které se internetoví útočníci snaží získat důvěru oběti, kterou pak přimějí k osobní schůzce. Žáci pochopili, jaké strategie a manipulativní techniky útočníci používají.  Lektor demonstroval nebezpečí kybergroomingu na vybraných kauzách z celého světa (také z ČR). Dále představil také případy, ke kterým došlo v souvislosti se zneužitím sociální sítě Facebook. Žáci 8. a 9. ročníku byli ve větší míře obeznámení s problematikou SEXTING.

Pro více informací přikládáme odkaz na webové stránky: https://www.e-bezpeci.cz/

IMG_0179 IMG_0180 IMG_0183 IMG_0176 IMG_0177 IMG_0178