SCHOOL

S dětmi probíráme slovíčka týkající se školy.

pencil, pen, book, bag, rubber, pencil case (ruler, crayon, chair)

Obdrželi jste kód, abyste si mohli s dětmi slovíčka procvičovat, poslouchat písničky, aby si děti slovíčka více pamatovaly.

A pár odkazů na procvičení:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_02?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/games_01/games_01_02/games_unit02_02?cc=cz&selLanguage=cs