Testování a výuka od 10.5.2021

Od pondělí 10. května bude povolena osobní přítomnost žáků 1. i 2. stupně základní školy rotačním způsobem.

Žáci se budou v prezenční výuce střídat po týdnu. Žáci přítomní ve škole budou testováni antigenními testy. Na prvím stupni 1x týdně, na stupni druhém 2x týdně. A to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Rodiče můžou být během testování přítomni. U nás bude testováni probíhat v tělocvičně ZŠ.

TESTOVÁNÍ

Instruktážní video a leták k testování:
Antigenní test Lepu:
https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20
Instruktážní leták:
https://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf

Antigenní test Singclean (tyto testy nám nyní dodali):
https://youtu.be/BmDnd140UH4
Instruktážní leták:
https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf

Žák se může otestovat vlastním antigenním testem, tento test musí patřit mezi schválené a test si musí provést ve škole. Podmínkou také je, že si žák vlastní test musí umět provést.

Zákonný zástupce může být přítomen během celého testování, ovšem musí také dodržovat platné hygienické požadavky.

Testování se neprovádí u osob, které prodělaly onemocnění Covid-19 a neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařskou zprávu, zpráva z laboratoře)

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách, kdy se kolektivy jednotlivých tříd neslučují, ani neprolínají.

Informace pro rodiče k testování:
https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Informace pro žáky k testování:
https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

VÝUKA

Týden od 10.-14.5. 2021

1., 3., 7. a 9. třída – prezenčně podle rozvrhu, ostatní ročníky distančně
(školní družina bude pro 1. a 3. třídu)

Týden od 17.-21.5. 2021

2., 4., 5., 6. a 8. třída – prezenčně  podle rozvrhu, ostatní ročníky distančně
(školní družina bude pouze pro 2. třídu)

Žáci a zaměstnanci mají povinnost nosit ochranu dýchcích cest (žáci – roušku, zaměstnanci – respirátor) po celou dobu pobytu ve škole. Zpěv a sportovní činnosti jsou při vzdělávání zakázány. Podle možností se budeme snažit realizovat vzdělávání ve venkovních prostorách.

Provoz ranní i odpolední školní družiny bude probíhat v homogenních skupinách, pouze pro 1., 2. a 3. třídu.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole.

Školní stravování je v provozu. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomni na pracovišti. Ostatní si mohou stravu odebrat přes výdejní okénko, po předchozí rezervaci jídla v jídelně Scolarest. Žáci mají v době distační výuky nárok na dotovaný oběd. 

Dokumenty:
Kontrolní seznam příznaků covid-19 u žáků

Návod k registraci k PCR Reservatic.pdf

Testování přehled postupů.pdf

Testování leták pro rodiče.pdf

Testování leták pro žáky.pdf

Děkujeme za pochopení.