Výuka od 12.4.2021

Od pondělí 12. dubna je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně základní školy.

Žáci se budou v prezenční výuce střídat po týdnu. Žáci přítomní ve škole budou 2x týdně testováni antigenními testy. A to vždy v pondělí a ve středu nebo čtvrtek. Rodiče můžou být během testování přítomni. U nás bude testováni probíhat v tělocvičně ZŠ.

TESTOVÁNÍ

Instruktážní video a leták k testování:
Antigenní test Lepu:
https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20
Instruktážní leták:
https://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf

Antigenní test Singclean (tyto testy nám nyní dodali):
https://youtu.be/BmDnd140UH4
Instruktážní leták:
https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf

Žák se může otestovat vlastním antigenním testem, tento test musí patřit mezi schválené a test si musí provést ve škole.

Zákonný zástupce může být přítomen během celého testování, ovšem musí také dodržovat platné hygienické požadavky.

Testování se neprovádí u osob, které prodělaly onemocnění Covid-19 a neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařskou zprávu, zpráva z laboratoře)

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách, kdy se kolektivy jednotlivých tříd neslučují, ani neprolínají.

Informace pro rodiče k testování:
https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Informace pro žáky k testování:
https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

 

VÝUKA

Týden od 12.-16.4. 2021

1. a 3. třída – prezenčně podle rozvrhu, ostatní ročníky distančně
(školní družina bude pouze pro 1. třídu)

Týden od 19.-23.4. 2021

2., 4. a 5. třída – prezenčně  podle rozvrhu, ostatní ročníky distančně
(školní družina bude pouze pro 2. třídu)

Žáci a zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Zpěv a sportovní činnosti jsou při vzdělávání zakázány. Podle možností se budeme snažit realizovat vzdělávání ve venkovních prostorách.

Provoz ranní i odpolední školní družiny bude probíhat v homogenních skupinách, pouze pro 1. a 2. třídu.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole.

Školní stravování je v provozu. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomni na pracovišti. Ostatní si mohou stravu odebrat přes výdejní okénko, po předchozí rezervaci jídla v jídelně Scolarest. Žáci mají v době distační výuky nárok na dotovaný oběd. 

 

Dokumenty:
Kontrolní seznam příznaků covid-19 u žáků

Návod k registraci k PCR Reservatic.pdf

Testování přehled postupů.pdf

Testování leták pro rodiče.pdf

Testování leták pro žáky.pdf

Děkujeme za pochopení.