Čisté Bartošovice

V pátek 20. 9. 2019 proběhne celostátní akce „Ukliďme Česko“, dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nepořádek kolem nás.

Do této akce se opět zapojila i naše škola. Ve spolupráci s obecním úřadem budou žáci druhého stupně se svými učiteli uklízet obecní plochy v Bartošovicích, sesbíraný odpad bude tříděn. Nebezpečný odpad sbírán nebude. Svoz pytlů zajistí technická četa obecního úřadu. Snahou je zapojit žáky do péče o životní prostředí a utvářet u nich kladný vztah ke své obci.

První tři vyučovací hodiny bude probíhat výuka dle rozvrhu jednotlivých tříd. Následně budou žáci proškolení o chování a bezpečnosti během akce, vyfasují žáci pracovní rukavice a pytle a pod vedením učitelů budou uklízet určené plochy. Konec akce bude korespondovat s koncem výuky jednotlivých tříd. Žáci si vezmou vhodné oblečení a obuv.