Dárek v krabici od bot

Vážení rodiče a milé děti, 

z celého srdce Vám děkujeme za pomoc při sbírce DÁREK V KRABICI. 

Letos proběhly dvě kategorie.  

První stupeň sbíral dárky pro holčičky a kluky ve věku 5–6 let.  
Druhý stupeň pro děti ve věku 10–11 let.  

Stanovili jsme si za cíl připravit 2 krabice za třídu. Jsme rádi, že jste se zapojili do charitativního projektu. Mohli jste přispět buď kompletně připravenou krabicí, nebo přinést jednotlivé dárky a sladkosti. Také děkuji třídním učitelům za jejich spolupráci a organizaci při sbírce. Některé třídy věnovali část peněz ze svého třídního fondu na nákup hraček a drobností. Nakonec se podařilo společnými silami nasbírat 27 krabic. Díky Vaší solidaritě budou mít vybrané děti o něco krásnější Vánoce. Dále bych ráda poděkovala paní Mgr. Martině Kahánkové, která nám pomohla sbírku zorganizovat a převezla naše krabice s dárky do ostravské Diakonie, kteří dárky předají potřebným dětem. 

DĚKUJEME ♥