DRAKIÁDA

Po loňské dobré zkušenosti se rozhodli i letošní deváťáci připravit pro své mladší spolužáky Drakiádu. Tentokrát jsme se vypravili v pátek 25. října za velmi teplého počasí na hráz za „Lesíkač“, kde mohli prvňáci, druháci i třeťáci za pomoci osmáků a deváťáků prohánět své létající modely draků. Nejprve však absolvovali trasu se stanovišti, na kterých je deváťáci vyzkoušeli ze znalostí o stromech, zvířatech, počasí, skládání obrázků, třídění živočichů do společenství atd. Díky společným znalostem zvládly děti všechno dobře a získaly tak na svého malého dráčka mašle všech možných barev. Nakonec nastalo běhání po poli a prohánění draků. I v bezvětrném počasí se díky rychlému běhu nadšenců draci vznesli a létali někteří velice krásně a vysoko. Porota si zapisovala výsledky, aby pak mohla na závěr vyhodnotit a ocenit nejhezčího draka, nejvýše létajícího draka, nejnápaditějšího draka domácí výroby atd. Akci nám všem báječně zpestřila maminka Barušky z 1. třídy, která všem dětem i dospělým připravila „kafíčko“. Na Stodolní pak proběhlo vyhodnocení. Nešlo určitě ani tak moc o to, kdo vyhrál, ale o fakt, že jsme si společně užili krásné podzimní dopoledne. Poděkování patří všem deváťákům, kteří s panem učitelem Petřvalským akci připravili, a také všem osmákům, kteří mladším dětem ochotně pomáhali při létání.

Mgr. Jitka Buchlovská

Žáci ze čtvrté až sedmé třídy nejprve pracovali ve třídách na výrobě malého dráčka, jehož návod byl uvedený v anglickém jazyce. Po úspěšné tvorbě papírového draka a dobré svačině, jsme se vydali směrem k bažantnici. Vycházka byla příjemná a svižným tempem jsme byli za chvíli na místě. Žáci si připravili své draky a s elánem běhali po louce, aby jejich draci mohli vzlétnout do výšek. Po společném focení jsme se přemístili k zámku, kde nás čekalo vyhodnocení nejkrásnějších a nejvýše létajících draků. Užili jsme si parádně předprázdninový den.

Mgr. Milena Hromádková