Distanční výuka od 12. 10. 2020

Vážení rodiče,

na základě vydaného opatření MŠMT s platností od 12. – 23. října 2020 bude výuka na naší škole probíhat za těchto podmínek.

1.-5. ročník: výuka žáků je ve škole beze změn dle platného rozvrhu, hudební výchova bude probíhat bez zpěvu. Tělesná výchova bude probíhat bez omezení. Plavecký výcvik je zrušen.

Školní družina v provozu bez omezení.

6.-9. ročník: druhý stupeň se bude ve škole střídat v týdenních intervalech takto:
12.-16.10.2020 – 8. a 9. ročník – distanční výuka, 6. a 7. ročník – prezenční výuka
19.-23.10.2020 – 8. a 9. ročník – prezenční výuka, 6. a 7. ročník – distanční výuka

Distanční výuka probíhá dle stávajícího rozvrhu. Pro žáky je distanční způsob vzdělávání povinný, žáci mohou být během distanční výuky hodnoceni. Výuka je povinná, v případě neúčasti na online hodinách musí rodič žáka řádně omluvit.

Pravidla pro distanční výuku s aplikací Teams:
– žák je povinen se aktivně účastnit hodin distanční výuky
– žák je připojen včetně mikrofonu a kamery, pokud má problém s připojením, konzultuje to předem s třídním učitelem
– zkontrolujte si pozadí, které zobrazuje kamera, lze využít funkce rozmazání pozadí
– v případě, že nedisponujete zařízením vhodným pro distanční výuku (PC, notebook, tablet), kontaktujte svého třídního učitele.

Školní jídelna:
Žák má během distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žák si může zajít na oběd v čase 12:45. Zákonný zástupce může oběd žáka vyzvednout do vlastního jídlonosiče od 13:00.

Podzimní prázdniny:
MŠMT vyhlásilo dny 26. a 27. října jako dny volna, 28. října následuje státní svátek a poté 29. a 30. října dva dny podzimních prázdnin. Žáci tedy mají od 26.-30. října 2020 prázdniny. Žáci se vrátí zpět do školy v pondělí 2. listopadu. V tomto týdnu není v provozu školní družina a žáci nemají dotovaný oběd ve školní jídelně.

Školní kroužky jsou zrušeny do 1. 11. 2020.
Platbu za kroužky proveďte podle plánu. Pokud budou kroužky dlouhodobě zrušeny, budeme Vám platbu zpětně kompenzovat.

 Tělocvična a posilovna je do 1. 11. 2020 uzavřena.

Přeji klidné dny.

Mgr. Zdeněk Plaček, ředitel školy