Zápis do 1. třídy 2021/2022

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče,
vzhledem k vydanému opatření MŠMT související s rozšířením nemoci COVID-19 bude letošní zápis dětí do 1. třídy probíhat distanční formou, tzn. bez osobní přítomnosti dětí.

Upozorňujeme zákonné zástupce, že dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jsou povinni přihlásit k zápisu k povinné školní docházce všechny děti, které dosáhnou 6 let do 31. srpna 2021.

Ve čtvrtek 25. 3. od 16.00 proběhne online informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. Odkaz a bližší informace rodiče obdrží mailem prostřednictvím MŠ, popřípadě si o ně mohou zažádat na tomto mailu: jana.cerninova@zsbartosovice.cz.

Zápis proběhne v termínu 1. 4. 2021 – 25. 4. 2021

Jak provést zápis:

1. Otevřete tento odkaz. https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsbart/KWE015_PrihlaskaZS.aspx
2. Vyplňte formulář.
3. Odešlete formulář.

4. Na e-mail Vám přijde potvrzení a další informace.

5. Stáhněte si žádost do Vašeho PC.
6. Zkontrolujte, opravte, popřípadě doplňte chybějící údaje. (jedná se o aktivní PDF formulář, můžete psát přímo do něj.)

7. Vyplňte datum, žádost podepište.
8. Žádost doručte škole.

Tisk žádosti a podpis zákonného zástupce, případně odeslání datovou schránkou či emailem s elektronickým podpisem.
a) Pokud má rodič datovou schránku či elektronický podpis, zašle vyplněnou žádost elektronicky.
ID datové schránky: 6iqmjiz
e-mail: jana.cerninova@zsbartosovice.cz
b) Pokud nemá rodič datovou schránku či elektronický podpis, vytiskne Žádost a doručí ji do školy (provoz školy 8:00-12:00, mimo tyto hodiny vhoďte žádost do schránky na vstupních dveřích).  Pokud nemá rodič tiskárnu a nemůže Žádost vytisknout, kontaktuje Mgr. Janu Černínovou na tel. čísle 552303769 (Po-Pá 11:00 – 13:00)  a domluví další postup.
c) Podepsanou žádost může zákonný zástupce zaslat také poštou na adresu ZŠ Bartošovice, Bartošovice 147, 74254, na obálku napište “zápis”.

Rozhodnutí o přijetí vám nebude zasláno, ale bude oznámeno:
1. Na vstupních dveřích do budovy Základní školy Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková organizace.
2. Na webových stránkách školy www.zsbartosovice.cz

V seznamu nemohou být zveřejněna jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Registrační číslo najdete na žádosti o zápisu… vpravo nahoře.

 

Kritéria pro přijetí:
1. spádovost podle bydliště
2. loňské zapsané odklady
3. žáci, jejichž starší sourozenec již školu navštěvuje

 

Mgr. Zdeněk Plaček, ředitel ZŠ Bartošovice