MUZEUM KLOBOUKŮ A EXPOZICE GENERÁL LAUDON

 V pátek 1.10.2021 navštívili žáci 2.třídy "MUZEUM KLOBOUKŮ A EXPOZICI GENERÁL LAUDON" v Novém Jičíně. Unikátní expozice věnovaná technologickému procesu výroby klobouků se všem moc líbila. Seznámili jsme se s jednotlivými fázemi pozoruhodného procesu výroby klobouků, díky interaktivním prvkům jsme...

Doučování

Pomoc žákům i rodičůmMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo na podzim roku 2021 Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě...

Zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče a žáci,zahájení školního roku proběhne ve středu 1.9.2021 v 9:00 hod. v kmenových třídách za přítomnosti TU. První stupeň bude končit a odcházet na obědy od 11:30, druhý stupeň od 12:00 hod.Slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1....

Pasování na čtenáře

Oznamujeme vám všem, že nám nastal slavný den. Každý díky slabikáři je dnes pilným čtenářem. Milí prvňáčci, přijďte v doprovodu rodičů oslavit své čtenářské umění a nechat se pasovat na čtenáře. Sejdeme se ve čtvrtek 3. 6. 2021 v 16 hodin se...

Provoz školy od 24. května

Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. května 2021- Je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací.- Výuka bude probíhat dle stálého rozvrhu včetně odpoledního vyučování.- Ruší se povinnost homogenity tříd a skupin.- Testování bude probíhat 1x týdně...

Provoz školy od 17. května

Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. května 2021na území ČR se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotacív Moravskoslezském kraji pokračuje rotace tříd 2. stupněna území celé ČR se ruší povinnost homogenních tříd a skupinžáci 1....