Nebezpečí kyberšikany

Nebezpečí kyberšikany.

V pondělí 25.3. 2019 je připravená pro žáky 4.- 7. třídy preventivní beseda z Poradny pro primární prevenci v Ostravě.

Charakteristika tématu: základní dovednosti bezpečné práce na internetu, rizika sociálních sítí, Facebook,  flaming, Instagram, sexting, phishing…

Cíl: zvýšení kompetencí u žáků a studentů důležitých k bezpečné práci na internetu a k předcházení kyberšikany.

Metody a formy: skupinová a kooperativní výuka, interaktivní prožitkové techniky a hry, zážitková pedagogika.

Další informace či pomoc získáte na následujícím odkazu E-BEZPEČÍ: https://www.e-bezpeci.cz/