ODZNAK ZDATNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ

Jako každý rok, tak i letos, se ZŠ Bartošovice účastnila sportovního klání na ZŠ v Odrách, kde hlavní náplní bylo získávání odznaků zdatnosti za kondiční schopnosti.

Naše družstvo se umístilo na pěkném 8. místě. Svými výsledky překvapili, Dominik Jalůvka, který se umístil na 4. místě v hodu medicinbalem a Josef Vahala, který doběhl na pěkném 5. místě v běhu na 1000 m. Obě družstva předvedla bojovný výkon a blahopřejeme k umístění.